Przebudowy dróg, naprawa nawierzchni, poszerzanie jezdni, zmiana organizacji wynikająca z ważnego wydarzenia odbywającego się w mieście… Remonty i sytuacje zakłócające ruch są codziennością dla polskich kierowców. Aby poruszanie się samochodem z punktu A do punktu B było bezpieczne, zarządcy dróg muszą starannie zabezpieczyć obszar, na którym ruch odbywa się na innych zasadach lub jest utrudniony. Dlaczego zabezpieczenie dróg jest tak ważne? W jaki sposób należy to zrobić? Sprawdź!

Zabezpieczenie drogi: większe bezpieczeństwo pracowników, kierowców i pieszych

Zabezpieczenie dróg jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu oraz osobom pracującym przy przebudowie czy konserwacji nawierzchni, służbom mundurowym oraz ratownikom medycznym. Co ważne, drogi muszą być oznaczone i zabezpieczone zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku. Jeśli na danym odcinku przeprowadzany jest remont, przed rozpoczęciem prac należy stworzyć plan tymczasowej organizacji ruchu. Dokładny plan z harmonogramem prac musi zostać zatwierdzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Zabezpieczenie drogi jest konieczne nie tylko podczas remontu i konserwacji nawierzchni, ale również podczas tworzenia poboczy, imprez masowych czy wypadków.

W jaki sposób zabezpiecza się drogi?

Drogi zabezpieczane są przy pomocy urządzeń BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego), czyli między innymi pachołków, słupków, taśm, progów zwalniających, tymczasowej sygnalizacji świetlnej czy tablic informacyjnych. Każdy kierowca musi zwracać baczną uwagę również na oznaczenia poziome. Nowe pobocza, tory jazdy czy przekierowania na sąsiedni pas oznaczane są przy pomocy żółtych, często odblaskowych linii. Dodatkowo w problematycznym miejscu ruchem kieruje przeszkolona osoba. Wszelkie oznaczenia muszą być rozmieszczone na drodze w taki sposób, aby były czytelne, jednoznaczne i nie wprowadzały chaosu. Jednostki odpowiedzialne za organizację ruchu na danym odcinku muszą zadbać o to, aby znaki pionowe były solidnie ustabilizowane. Przekręcony albo przewrócony znak może stać się źródłem poważnego zagrożenia i zamieszania na drodze.

 

Comments are closed.